082 806 8889 ALYDA   -  Email: alyda2008@gmail.com

Hair Pieces

Human Hair Extensions...  Egte Mens Hare Verlenging Stukke...

Much more affordable, on clips for ease of use, no damage to own hair.
Meer bekostigbaar, op knippies vir maklike gebruik en geen skade aan eie hare.

Colour / Curl / Wash & Blow Dry with own hair!

Kleur / Krul / Was & Blaas met jou eie hare
 

Synthetic Hairpieces & Wigs

"P14"
Voller & Langer Hare & Drade - op knip

"P14"
Fuller & Longer
Hair with Wires - on clip

"Fun Bun D"
Krul Hare op Rekkie, met lang stukke tussenin

"Fun Bun D"
Curls on elastic, with longer pieces in between

 

"Fontein"
Drade met Hare - op knip

"Fountain"
Hair with Wires - on clip

"Fun Bun"
Krul Hare op Rekkie

"Fun Bun"
Curls on elastic

 

"PO 2"
Kort Krul Hare - op knip

"PO 2"
Short curls - on clip

 

"CHP"
Medium lengte krul hare - op knip.
Hare in lae styl hier vertoon.

"CHP"
Medium length curls - on clip.
Layered style shown here.

 

"CHP"
Medium lengte krul hare - op knip.
Een lengte styl hier vertoon.

"CHP"
Medium length curls - on clip.
One length style shown here.

 

"Beauty Reversable"
Lang reguit hare - op knip.
Hare in lae styl hier vertoon

"Beauty Reversable"
Long straight hair - on clip.
Layered style shown here

Code: 1776

 

"Beauty Reversable"
Lang reguit hare - op knip.
Een lengte styl hier vertoon

"Beauty Reversable"
Long straight hair - on clip.
One length style shown here

Code: 1776

 

"Alice Band Reguit"
Lang reguit hare op Alice Band.

"Alice Band Straight"
Long straight hair on Alice Band.

 

"Alice Band Krulle"
Lang gekrulde hare op Alice Band.

"Alice Band Curly"
Long curly hair on Alice Band.

 

View colour swatches here

Kleur voorbeelde hier

Wiggs also avaialble now!

Pruike ook nou beskikbaar!

 082 806 8889 ALYDA   -  Email: alyda2008@gmail.com